Критерії оцінювання власного висловлення (максимальна кількість балів – 14)

Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю:

а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації)
а1 – перша умова: 0, 1 або 2 тестових бали.

Умова опрацьована повністю - 2 бали.
Умова лише згадана - 1 бал.
Умова не опрацьована й не згадана - 0 балів.

а2 – друга умова: 0, 1 або 2 тестових бали.
а3 – третя умова: 0, 1 або 2 тестових бали.

b. Структура тексту та зв’язність
b1 – зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті: 0, 1 або 2 тестових бали.

Використані з'єднувальні елементи забезпечують зв'язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзаці. У тексті наявні сполучники сурядності та підрядності, слова-зв'язки, тощо - 2 бали.
З'єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацфх наявні частково - 1 бал.
З'єднувальні елементи відсутні, робота складається з набору речень - 0 балів.

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 тестових бали.

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання. У листі використовуються лексичні та граматичні структури, прийняті для висловлювання такого типу - 2 бали.
Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог - 1 бал.
Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні - 0 балів.

c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 тестових бали.

Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації. Можлива наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту - 2 бали.
Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації, або наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих абзаців або речень - 1 бал.
Через вилику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий - 0 балів.

d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 тестових бали.

Робота не містить помилок або наявні помилки (не більше восьми), що не заважають розумінню написаного - 2 бали.
Наявні помилки, що заважають розумінню написаного, або значна кількість помилок (більше восьми) - 1 бал.
Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного - 0 балів.

Увага!
1. Якщо абітурієнт отримує оцінку 0 тестових балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.
2. Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 тестових балів за критерій с. Використання лексики або d. Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.
3. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 тестових балів.
4. У відповідності з Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов обсяг письмового висловлювання має складати не менш ніж 100 слів.